Privacyverklaring

We vinden het belangrijk dat u weet wat we met uw persoonlijke gegevens doen. Wat uw rechten zijn en waar u met vragen over privacy terechtkunt. U leest het in deze privacyverklaring.

Zo werkt het bij ons

 • Wie bij ons werkt of voor ons werkt (onze leveranciers) kent onze gedragscode en houdt zich hieraan.
 • Wij respecteren de data privacy van al onze relaties.
 • Wij zorgen uitstekend voor de aan ons toevertrouwde gegevens.
 • Wij zorgen dat onbevoegden niet bij de aan ons toevertrouwde gegevens kunnen komen.
 • Wij verzamelen niet meer gegevens dan nodig is voor de relatie die we met elkaar hebben en het doel dat we met elkaar nastreven.
 • Wij bewaren de gegevens niet langer dan nodig of verplicht is.
 • Ontvangen leveranciers of klanten vertrouwelijke informatie van ons? Dan leggen we hen dezelfde zorgplicht op.
 • Verzamelen we data van een bezoeker of gebruiker? Of combineren we persoonlijke data uit meerdere bronnen? Dan melden we dat onomwonden en geven we aan welk doel we daarmee willen bereiken en welk voordeel de bezoeker/gebruiker daarvan heeft.
 • Wij zijn open over de data die we van een bezoeker/gebruiker hebben opgeslagen.
 • Wij leveren, delen of verkopen geen herleidbare data aan welke andere partij dan ook, tenzij wij daar expliciet toestemming voor hebben gevraagd en gekregen.

 

Van wie en waarom verwerken wij persoonsgegevens?
Wij verwerken gegevens van verschillende doelgroepen (geïnteresseerden, klanten) en voor verschillende doeleinden. We delen die gegevens alleen met de daartoe gecontracteerde derde partijen, tenzij wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of vonnis.

 • Van websitebezoekers leggen wij met cookies gegevens vast (er zijn functionele cookies, en analytische en/of tracking-cookies).
 • Vraagt iemand informatie op via de website? Dan slaan we de verstrekte gegevens op in ons CRM-systeem. Wij verwerken deze informatie om bezoekers te informeren over onze producten en diensten.
 • Schreef u zich in voor onze nieuwsbrief? Dan kunt u zich via nieuwsbrief ook altijd uitschrijven.
 • Als u klant wordt, breiden we de gegevens uit met de informatie die nodig is voor de contractuele en de administratieve verplichtingen. De gegevens van klanten bewaren we conform de fiscale bewaarplicht 7 jaar.

 

Welke gegevens leggen wij vast?
Via het contactformulier op deze website en via andere kanalen ontvangen wij persoonlijke gegevens van medewerkers/vertegenwoordigers van organisaties. Het gaat om:

 • Naam van de organisatie
 • Naam van de medewerker/vertegenwoordiger
 • Functie
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Website
 • BTW-nummer
 • KvK-nummer
 • IBAN-nummer
 • Contact- en telefoonnotities

 

Deze gegevens slaan wij op in het CRM-systeem, in contracten en in de financiële administratie. We delen deze gegevens niet met derde partijen, behoudens de partij die voor de administratieve verwerking is ingeschakeld. Voor alle gegevens die van belang zijn voor de bedrijfsvoering houden we ons aan de fiscale bewaarplicht van 7 jaar.

Hoe zorgen we dat gegevens veilig zijn bij ons?
Bent u klant/verantwoordelijke en is Socho IT voor u een verwerker? Dan kreeg u van ons een verwerkersovereenkomst. Op afspraak kunt u het volledige privacy- en informatiebeveiligingsbeleid van Socho IT altijd (op locatie) inzien. Inclusief alle technische en organisatorische maatregelen die we nemen om gegevens te beschermen.

We doen er alles aan om te voorkomen dat iemand misbruik maakt van persoonlijke gegevens. Ontdekt u een beveiligingsprobleem of een datalek? Geef die zwakke plekken aan ons door via servicedesk@socho.nl.

Uw rechten
Het beschermen van persoonsgegevens heeft de hoogste prioriteit bij de systemen die we ontwikkelen. Vragen over uw privacy kunt altijd delen via info@socho.nl. Of u belt ons op 035 - 672 06 21.

U mag ons altijd vragen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of verwijderen. En vindt u dat wij niet goed met uw gegevens omgaan? Dan kunt u een klacht indienen via info@socho.nl en bij het meldpunt van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij kunnen deze privacyverklaring veranderen
Dat mag bijvoorbeeld als er iets verandert in de (privacy)wetten of regels. Of als we nieuwe producten ontwikkelen. Op deze website vindt u altijd de laatste versie. Deze privacyverklaring van Socho IT is van juni 2021.

Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken. Andere cookies gebruiken we om uw bezoek te volgen. Zo kunnen we onze site blijven verbeteren. Deze cookies kunt u natuurlijk weigeren. Zie ook onze cookieverklaring.